HLV phối hợp cùng UBND Phường 6 Quận 3 tổ chức vui trung thu cùng các em nhỏ tại trường tiểu học Trần Quốc Thảo ngày 12.09.2019.

HLV phối hợp cùng UBND Phường 6 Quận 3 tổ chức vui trung thu cùng các em nhỏ tại trường tiểu học Trần Quốc Thảo ngày 12.09.2019.

Tổ chức vui trung thu cùng các em nhỏ tại mái ấm Thủ Đức ngày 15.09.2018.

Tổ chức vui trung thu cùng các em nhỏ tại mái ấm Thủ Đức ngày 15.09.2018

Tổ chức từ thiện tại trung tâm bảo trợ Chánh Phú Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương năm 2017.

Tổ chức từ thiện tại trung tâm bảo trợ Chánh Phú Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương năm 2017.

Tổ chức từ thiện tại Tiền Giang năm 2015.

Tổ chức trao quà từ thiện tại Trung tâm bảo trợ Xã Hội quận 12 năm 2016.