Giới Thiệu

Thành lập từ năm 2007, Công ty Cổ phần Hoàn Lộc Việt hoạt động theo hình thức công ty đầu tư cùng sự hỗ trợ hiệu quả của các công ty con thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Lớn mạnh cùng nền kinh tế năng động của Việt Nam, chúng tôi đã gia tăng giá trị danh mục đầu tư bằng những hỗ trợ tư vấn cụ thể trong quản lý điều hành, tái cấu trúc tài chính, chiến lược phát triển tổ chức, cũng như đã kết nối thành công những nhà đầu tư và các đối tác quốc tế với các công ty mục tiêu sở tại.

Mở rộng định hướng từ năm 2016, Công ty Cổ phần Hoàn Lộc Việt nhắm tới mục tiêu góp phần làm gia tăng hơn nữa giá trị chung cho cộng đồng và mang đến lợi ích ngày càng lớn cho các thành viên, thông qua đầu tư phát triển, đặt trọng tâm hiện nay vào các lĩnh vực năng lượng tái sinh và giáo dục đào tạo.

Kế hoạch của chúng tôi là sẽ phát triển nhóm công ty thành viên cơ hữu và cân đối giữa các lĩnh vực nền tảng của việc phát triển lâu bền và vững chãi như dịch vụ tài chính, dịch vụ công chứng và tư vấn pháp luật, giáo dục đào tạo, huấn luyện và chuyển giao nguồn nhân lực, năng lượng tái tạo, môi trường, nông nghiệp hữu cơ cùng công nghệ canh tác sạch, để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng, tập thể và cá nhân những con người tham gia.

Chúng tôi quyết tâm cùng tạo dựng giá trị bền vững với các đối tác trong nước và quốc tế có cùng tầm nhìn trên cơ sở chia sẻ các hiểu biết thực tiễn và kinh nghiệm đắc dụng về môi trường và cơ hội kinh doanh – phát triển dự án tại Việt Nam.